Διαφημιστικό φυλλάδιο για τον Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισίας