Διαφημιστικό Filofax με εκτύπωση για το συνέδριο “Safety & Bonding 2011”, για τις εταιρείες Stokke και Be Safe.