Επαγγελματικές Κάρτες, Νίνα Ξηρούτσικου (Αρχιτέκτων)