Ενημερωτικές κάρτες, Card Postal για το Ευρωπαικό έργο “Get Mobile”