Ατζέντα με σχεδιασμένο εξώφυλλο για την εταιρεία “ Militos SA”